Cysylltu ag Ymddiriedolaeth Bodfach

I gael ffurflenni cais am grant, cyngor a chefnogaeth, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr,
Simon Baynes, a’r Gweinyddwr, Sally Dyson, yn:

Cymru
Neuadd Bodfach
Llanfyllin
Powys SY22 5HS
Ffôn symudol: 07880 786573
e-bost: trust@bodfach.com

Lloegr
20 Kent House
Aylesford Street
London SW1V 3QB
Ffôn: 020 7976 5785
e-bost: trust@bodfach.com