Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo Cliciwch i'w chwyddo

BYDD GERDDI BODFACH AR AGOR, AR Y CYD Â’R CYNLLUN GERDDI CENEDLAETHOL, DDYDD LLUN GŴYL Y BANC 28ain MAI 2018

Bydd diwrnod Gardd Agored 2018 yn cael ei gynnal Ddydd Llun Gŵyl y Banc 28ain Mai, ar y cyd â’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol (NGS) – mae ein manylion i’w gweld ar wefan NGS yn https://www.ngs.org.uk/?bf-garden=22035

Ers ein diwrnod Gardd Agored diwethaf yn 2016, rydyn ni wedi carthu ac ail-leinio’r llyn bach ac wedi darganfod ffynnon gudd a fydd i’w gweld ym mis Mai. Fel arfer, fe fydd y llwyni rhododendron a’r asaleas yn eu llawn blodau. Mae’r iard a’r gerddi ffurfiol bellach yn cyrraedd eu haeddfedrwydd ac mae’r ardd gerfluniau wedi’i hadfywio yn sgil ailblannu’r gwelyau iris yn ddiweddar. Mae digonedd i’r ymwelydd ei weld a’i fwynhau rhwng y tocwaith, y coed enghreifftiol, y teithiau cerdded trwy’r llwyni, y berllan a’r cytiau cŵn Fictoraidd.

Fe fydd yna baned a chacenni cartref blasus i’w cael yno, ac fe fydd cerddorion o Faldwyn yn perfformio cerddoriaeth fyw. Hefyd, fe fydd yna stondinau elusennol, arddangosfa o gelf wedi’i chreu yng ngerddi Bodfach gan fyfyrwyr Ysgol Uwchradd Llanfyllin, ac ardal chwarae i’r plant.

Fe fydd yr Ardd ar agor rhwng 2pm a 5.30pm a’r pris mynediad ydy £3.50 a phlant am ddim. Gwneir rhodd o’r arian a dderbynnir i ddwy elusen leol, sef Cyfeillion Eglwys Sant Myllin a Dolen Ffermio, ac fe aiff y gweddill i elusennau y mae NGS yn eu cefnogi, yn cynnwys Cymorth Canser Macmillan, Marie Curie a Parkinson’s UK.

Gerddi Neuadd Bodfach - 2016 >>